Rapir & dolk

Med ett vapen i var hand

Rapir, eller rappir, är ett enhandsvapen som blev allt mer populärt från mitten av 1500-talet och framåt. Till en början skilde det sig inte nämnvärt i användning från det medeltida enhandssvärdet, men man gjorde det längre för att fokusera mer på stötar än hugg.

Det var framförallt italienarna som ledde utvecklingen mot användandet av rapiren. Italienarna hade även stort inflytande i norra Europa  under 1500-talet och de konkurrerade delvis ut både äldre traditioner och lokala varianter. Även spanjorerna, och sedermera fransmännen, utvecklade rapirsystem som fick stort inflytande utanför respektive lands gränser.

Rapir användes inte bara som ett enskilt vapen, utan vanligtvis tillsammans med en dolk, en liten sköld eller en cape i den andra handen.

meyer_rapier_dagger

Rapir & dolk, Joachim Meyer (1537 – 1571)

Träning

Träningen i GHFS

GHFS träning i rapir och dolk är fortfarande på studiegruppsnivå. Det innebär att det inte är en öppen kurs, utan att den är under utveckling. Träningen är experimentell och inte tränarledd i traditionell bemärkelse, utan medlemmarna i studiegruppen antas själva studera materialet och bidra till utvecklingen av kunskapen. Gruppen leds dock av en kursledare, Robin Hedlund, som leder arbetet. Eftersom det är en studiegrupp så är deltagande inte primärt riktat mot nybörjare, utan det är att föredra att man har gedigen förkunskap av fäktning.

Studiegruppen fokuserar på den tidiga tyska traditionen, som är kraftigt influerad av den italienska sidosvärdsskolan från Bologna. Som källa använder vi Joachim Meyer, som är långt mer huggorienterad än senare traditioner. Svärden är också relativt tunga och korta, i jämförelse med det man vanligtvis tänker sig som en rapir.

Tider & kontakter

För träningstider se vårt schema.

Kontakta kursledare Robin Hedlund, tel. 0737 – 51 21 53


Rapir & dolk

Rapir och dolk under det årliga evenemanget Swordfish.

Instruktörer

Möt instruktörerna

Robin Hedlund – Kursledare & tränare

Född 1986, bor och arbetar i Göteborg. Han hittade till GHFS 2008 och är sedan 2010 tränare i grundkursen för långsvärd, och sedan 2012 kursansvarig. Han driver numera även studiegruppen för rapier och dolk. Dessförinnan var han instruktör i fridykning.

Utöver fäktningen så har han ett stort intresse för tränings- och kostlära. Han har även gått ett flertal ledarskaps- och gruppdynamikutbildningar, bland annat på Lillsveds idrottsfolkhögskola. Robin håller ofta privatlektioner i fäktning och styrketräning, så om du har frågor gällande träning kan du vända dig till honom.

Robin har också haft ett antal förtroendeuppdrag för GHFS, bl.a. 5 år i styrelsen, med flera olika poster, och han är också general för vårt årliga internationella evenemang Swordfish.

Rickard Waern – tränare

Rickard, född 1983, har varit med i klubben sedan 2009 och varit tränare för grundkursen i långsvärd sedan 2013. Rickard har också suttit i föreningens styrelse. Tillsammans med Robin Hedlund håller Rickard på att ta fram GHFS träningsprogram för rapir och dolk.

Rickard arbetar till vardags som projektledare-och utvecklare inom miljö, samhällsplanering, och transportfrågor.

Källor & länkar

Läs mer om rapir & dolk

På wiktenauer kan du läsa mer om rapir & dolk

Pen & Sword säljer Joachim Meyers bok om fäktning, som är grunden för studiegruppen