AGENDA FÖR EXTRA ÅRSMÖTE PÅ SÖNDAG KL 15- 16
Förslag enligt nedan.
 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av protokollförare
 4. Val av justerare
 5. Genomgång av ekonomisk status inkl. historik och framtidsutsikter
 6. Val till valberedningen (3 ledamöter där en utses till ordförande)
 7. Val till styrelsen (“Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör samt tre-fem övriga ledamöter.”) –
  – kassör samt ledamot behövs väljas minimum.

  Kommentar: Vi behöver en vice ordförande som kan börja tänka på att ta över efter mig och även att den personen eller fler fler kan agera för engagemang och dragkraft.

 8. Val av revisor samt revisorsuppleang.
 9. Övriga frågor
 10. Mötets avslutande.