GHFS styrelse beslutar att i enlighet med Folkhälsomyndighetens särskilda rekommendationer för Västra Götaland ställa in den ordinarie träningsverksamheten för samtliga träningsgrupper, bortsett från barn&ungdomsgruppen som fortsatt får genomföra sina träningar i enlighet med myndighetens undantag för barnidrott. Beslutet gäller från 29 oktober 2020 och i tre veckor framöver och kan komma att förlängas om Folkhälsomyndighetens rekommendationer förlängs.

https://www.vgregion.se/covid-19-corona/?fbclid=IwAR3s_2NDNPOKF64B7q39jMUSXxSd_je8nVBZfQEGe7B7Kvb-sCvHILV7UMY