Medeltidens arv

Svärd och bucklare är den äldsta väldokumenterade traditionen vi har, och innebär att du håller ett enhandsvärd i en hand och en liten sköld i den andra.

I GHFS utgår vi från manuskriptet I:33 (ett-trettiotre), även kallad Tower Fechtbuch, som kommer från det son idag är södra Tyskland. Texten är troligtvis författat runt 1320.

Den här vapenkombinationen var vanlig under lång tid och återfinns i texter långt in på 1500-talet. Utövarna som avbildas i MS. I:33 är en präst och en student, samt i slutet en präst och en kvinna. Kvinnan är den Heliga Valborg (eller Walpurgis som hon kallades från början), och därför kallas texten emellanåt även Walpurgis Fechtbuch.

buckler21

Svärd och bucklare från MS I:33


 

 

Träningen i GHFS

GHFS träning i svärd och bucklare är vår senaste kurs och den leds av Timur Tunovic. I träningen kombineras fokus på djupare inlärning av källmaterialet med att lära sig att röra sig med svärdet, och därefter applicera det i sparring.

Tider & kontakter

För träningstider se vårt schema.

Kontakta kursledare Timur Tunovic.


Svärd och bucklare från tävlingarna på Swordfish