Konsten att hantera ett långsvärd

Fäktningens hjärta

Långsvärdet uppkom troligtvis någon gång på 1200-talet och blev snart själva sinnebilden för fäktkonsten. Inom HEMA är det fortfarande det absolut mest populära vapnet.

Ett långsvärd är ett vapen som vanligtvis fattas med två händer, och konsten att använda det är väldokumenterad. Redan runt år 1400 började mästare nedteckna sin fäktkonst och därmed efterlämna det arv vi utgår från. I GHFS tränar vi en tradition efter fäktmästare Johannes Liechtenauer, vars läror varade mellan slutet av 1300-talet till långt in på 1600-talet i Tyskland.

Nybörjarens väg

Att träna långsvärd är fysiskt utmanande, och du kommer att bygga upp din kropp och förbättra din koordination. Till att börja med kommer du att lära dig att röra dig med svärdet, för att över tid träna allt mer i sparringsituationer. Vår träning är i hög grad fokuserad på att eleverna införlivar de mentala aspekter som krävs för ett seriöst studerande av kampkonsten.

Utrustning

För att börja träna långsvärd behöver du till att börja med enbart träningskläder. Klubben tillhandahåller låneutrustning, men relativt snart bör du skaffa fäktmask, handskar, träningsvapen och liknande.

Cod.icon._394a_7v

Hans Talhoffers fäktbok Cod. icon. 394a, från 1467. Boken gjordes åt Eberhardt, Graf von Württemberg.

 

Träningen i GHFS

Träningen av långsvärd är uppdelad mellan grundkurs och fortsättningskurs.

Att träna i grundkursen

När man börjar träna långsvärd startar man i grundkursen. Det finns inga som helst krav på att avancera vidare, men vill man det görs det efter rekommendation från grundkurstränarna, vanligtvis efter 2-3 terminers kontinuerlig träning. Grundkursens lektioner leds vanligtvis av två tränare som lär dig grunderna i hur man försvarar sig, attackerar och rör sig med ett långsvärd.

Grundkursen fokuserar på att lära eleven de motoriska färdigheterna som krävs för att kunna ha kontroll över sin kropp och sitt svärd. “Flow-drills”, motoriska övningar och grundläggande fysisk träning blandas med tekniker hämtade direkt från månghundraåriga manuskript. Sparring är en del av träningen, men är frivillig och intar inte en central del av nybörjarträningen. I grundkursen kommer du även få viss kompletterande träning i medeltida brottning och Dussack.  Vi anordnar även klubbtävlingar emellanåt för våra nybörjare.

Att träna i fortsättningsgruppen

Fortsättningsgruppens träning bygger i betydligt större utsträckning än grundkursen på sparring och teknikinlärning. Vi dyker djupare ner i det historiska materialet och ökar fokusen på den individuella utvecklingen. I fortsättningsgruppen kommer du att få möjlighet att träna individuellt med en av tränarna under vissa pass. Fortsättningsgruppens tränare tillhör några av världens mest framstående och välmeriterade instruktörer.

För att få tävla nationellt och internationellt måste man ha tränat i fortsättningsgruppen en tid samt ha tränarnas godkännande.

Tider & kontakter

För träningstider se vårt schema.

Grundkursen:

Kursledare – Hans Nordström, tel. 0736 – 56 68 42
Tränare – Julia Yli-Hukka, tel. 0736 – 22 67 76
Tränare –Joakim Linde, tel. 0737 – 64 86 75
Tränare – Michael Gossing
Hjälptränare – David Baltzersen Johansson

Fortsättningsgruppen:

Kursledare – Kasper Aase


J-5079130912

Individuell instruktion


Save

Save