CODE OF CONDUCT

Tänk på att du som medlem i Göteborgs Historiska Fäktskola är en representant för föreningen.

Bra att känna till är att du som medlem redan omfattas av riksidrottsförbundets uppförandekod, läs mer på länken nedan!

Idrottsrörelsens uppförandekod

Utifrån de regleringar som omfattas av riksidrottsförbundet vill vi i GHFS även lägga extra vikt vid följande punkter.

Önskat beteende och förhållningssätt

 • Du ska behandla medlemmar, instruktörer och besökande gäster på ett respektfullt sätt inom GHFS verksamhet.
 • Du ska aktivt arbeta för att motverka kränkande handlingar, diskriminering och trakasserier mot enskild individ och/eller grupp avseende –
  • Sexuell läggning
  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsvariation
  • Ålder
 • Du ska undvika onödigt våld som inte tillhör sporten. Våld med avsikt att skada en annan individ och/eller skadegörelse är  givetvis strikt förbjudet.
 • Du ska behandla föreningens lokal, interiör och egendom med varsamhet och respekt.
 • Om du använder dig av låneutrustning ska du rengöra och ställa tillbaka denna på sin ursprungliga plats samt rapportera till tränare om utrustningen har några defekter eller är trasig.
 • Du ska vid träning med fullkontakt stämma av med din träningspartner om intensitet och eventuella önskemål kring träningens upplägg.
 • Du ska se över mattor, kök och andra gemensamma utrymmen du har nyttjat och se till att det lämnas i gott skick efter din träning.
 • Du ska aktivt arbeta för att skapa en normmedveten miljö och verka för att alla medlemmar ska känna sig inkluderade, att alla får ta del av gemenskapen samt ge alla möjligheten att delta på sina egna villkor.

Du kan läsa mer om normmedveten idrott på riksidrottsförbundets hemsida samt utbildningswebben för inkluderande idrott! Du kan hitta länkar till detta:

https://utbildning.sisuforlag.se/rfsisu/idrottens-webbar/trygg-och-inkluderande-idrott//

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Inkluderandeidrott/

Överträdelser och konsekvenser

Om du mot förmodan blivit utsatt för, eller uppmärksammat, ett oacceptabelt beteende inom GHFS verksamhet kan du vända dig till styrelsen eller använda riksidrottsförbundets visselblåsartjänst där du kan lämna ett anonymt ärende till idrottsombudsmannen. Enligt svensk lagstiftning har du alltid rätt att göra en polisanmälan, styrelsen finns här för att stötta dig!

Länk till tjänsten finner du här:

https://report.whistleb.com/sv/riksidrottsforbundet/

Överträdelser vid lagbrott och/eller beteenden som strider mot riksidrottsförbundets uppförandekod i GHFS verksamhet kan leda till avstängning eller indraget medlemskap.

Till sist vill vi att alla medlemmar ska känna sig välkomna och få ut de bästa möjliga utav sin träning tillsammans i lokalen – var en god medmänniska, hälsa på såväl nya som gamla medlemmar, bjud in till gemenskapen och lär av varandra.