Försäkring

Mer om Svenska Budo & Kampsportsförbundets försäkring

Göteborgs Historiska Fäktskola är medlem av Svenska Budo & Kampsportsförbundet  och därmed är alla våra medlemmar skyddade av en förmånlig försäkring hos Folksam vid vår idrottsutövning.
Hur gör jag om jag skadas?
Ring till Folksams skadeanmälningstelefon på 0771-960960 och berätta vad som hänt, vilken klubb du tillhör och vilken idrott du tränar.

Vilka täcks av försäkringen?
Skyddet gäller alla medlemmar när de tränar och tävlar, även tränare, domare, styrelseledamöter och alla andra som arbetar för klubben, distriktet, underförbundet eller förbundet. Dessutom gäller skyddet för alla resor till och från uppdrag, träning och tävling.

Skyddet gäller också icke-medlemmar vid prova på-verksamhet och liknande som arrangeras av klubbar i förbundet.

Gäller försäkringen utomlands?
Försäkringen gäller även vid utlandsresa kopplad till idrottsverksamheten, upp till max 45 dagars utlandsvistelse. OBS: Utlandsresa måste anmälas i förväg för att försäkringen ska gälla. Det görs på vår hemsida. Se här: Anmälan om utlandsresa

Vad täcker försäkringen?
Alla typer av kroppsliga skador som uppkommer på grund av plötslig påverkan utifrån under förbundsaktiviteter eller resor till och från dessa aktiviteter.

Vad heter försäkringen?
K 62910

Folksams information
Försäkringsbolaget Folksams information om SB&K:s försäkring finns här:

Folksam om SB&K:s försäkring

Frågor
För frågor om försäkringen och vad som gäller vid utlandsresor, kontakta Sofia Arnbom på SB&K:s kansli.