Hej alla glada fäktare!

Här kommer de kompletterande handlingarna till årsmötet. Föreslagen verksamhetsplan skrivs här medan de längre texterna är bifogade som pdfer. Vi har inte fått in några motioner varför det inte heller förekommer någon sådan.

 

Verksamhetsplan 2022:

För året 2022 föreslår nuvarande styrelse att nästa styrelse ska fokusera på följande verksamhet:

  • Verka för att fler ska bli medlemmar och komma och träna i föreningen.
  • Organisera låneutrustning så att det blir tydligare och lättare att låna.
  • Organisera ett eller flera lokala event med fokus på föreningen.
  • Försöka förhandla lokalhyran, eller andra åtgärder, så att vi kan behålla en god ekonomi i föreningen utan att behöva byta lokal.

verifikationslista-2021 kan fås på begäran
Balansrapport-2021
Ekonomisk-rapport-2021
Resultatrapport-2021
Revisionsrapport-220226