Hej!

På grund av avhopp i styrelsen och att vi nu har ett nytt förslag till ny uppförandekod till klubben väljer vi ny att kalla till ett extra årsmöte den 16e oktober klockan 10:30. Se kallelsen för mer detaljerad information!

Kallelse Extra årsmöte 16 oktober klockan 1030