En svensk militär tradition

Militärsabel

Vad vi menar med svensk militärsabel är den fäktstil som utformades i början av artonhundratalet av Per Henrik Ling och som lärdes ut till svenska fotsoldater och officerare i närmare hundra år, under den tid då vapnet fortfarande var någorlunda aktuellt att faktiskt användas i strid. Vi utgår från de manualer svenska militären använde under denna period (ca 1815-1915) men hämtar också inspiration från andra länders liknande traditioner ibland.

Denna fäktstil skiljer sig av uppenbara skäl rätt mycket från modern sportsabel, framför allt så som denna har utvecklats efter att den elektriska poängräkningen infördes. Vapnet vi tränar för är till att börja med runt tre gånger tyngre och inte flexibelt. Vi använder inte konstlade regler av typen ”otillåtna träffområden” eller restriktioner i rörelser såsom att fäktas på en pist. Fotarbetet i militärsabel innehåller en hel del traverserande, cirklande och attacker ur linjen och är således mycket mindre linjärt än sportfäktningens. Passerande fotarbete är vanligt, det vill säga att man inte inte står med en fot främst hela tiden. De flesta hugg är kraftfulla och utförs ofta efter en full rotation (moulinette) för att få ytterligare kraft.

Vi förbjuder heller inte i vår vanliga träning närkamp såsom slag, sparkar , kast och avväpningar utan tränar tvärtom en hel del sådant. Dock tränar vi även för att kunna genomföra en ”gentlemannamässig duell” där enligt tidens sed närkampen var förbjuden, så elever förväntas kunna strida både med och utan dessa tekniker på ett disciplinerat sätt.

I sin enklaste form är det ett rätt komprimerat och snabbt inlärt system (att bemästra det till fullo är förstås en annan sak) med fyra garder/parader (sekund, ters, kvart, kvint) sex hugg (priminom, primutom, sekund, ters, kvart, kvint) och två stötar (ters, kvart).  De flesta av dessa finns också i hög och låg variant. Därtill kommer efter hand en stor mängd variationer och mer specialiserade tekniker.

Träningen i GHFS

Är man intresserad av att börja träna är det bra att kontakta huvudtränare via telefon eller mail först. Vi har löpande intagning under året så det går bra att börja i princip när som helst. Vi accepterar elever på 16 år och uppåt, omyndiga med målsmans tillstånd (ta gärna med målsman så de får titta på första träningen). Man kan träna två gånger gratis innan man bestämmer sig för om man ska fortsätta.

Elever behöver till en början endast ha vanlig träningsutrustning med sig, efter ett tag förväntas man införskaffa fäktmask, handskar och andra skydd som kan krävas, samt förstås så småningom en träningssabel. I början finns låneutrustning och man får hjälp genom klubben att få tag i annan utrustning så billigt och bra som möjligt. Det rekommenderas att ha långbyxor och om man vill gärna även långärmat, för att minska risken för småsår. Sabelklingor kan få små vassa hack när de slår samman. Det går att träna barfota men skor rekommenderas definitivt. Dessa ska förstås ha icke-markerande sula, och gärna vara lätta och smidiga och (för att underlätta fotarbetet) inte med alltför grovt mönster eller tjock sula. Det kan också vara en bra idé att ha med ett par tunna handskar (t.ex. svetshandskar eller monteringshandskar är billiga och funktionella).

Det bör kanske påpekas att man måste acceptera att träningen kan ge upphov till en del blåmärken. Detta är en kontaktkampsport.

På sommaren händer det att vi tränar utomhus när vädret tillåter, i så fall går vi från lokalen vid lektionsstart till en gräsmatta i närheten.

Träningen kan se lite olika ut men det generella upplägget är ungefär: 20 minuter uppvärmning och fysträning och enskilda huggövningar, 40-60 minuter teknikgenomgång och parövningar och avslutas med fri kontrafäktning (sparring) för de elever som är tillräckligt avancerade. Proportionerna teknikdrill och kontrafäktning kan variera. De som ännu inte är säkra nog att öva fri kontrafäktning gör under denna del av passet mer begränsade varianter av kontrafäktning, upplagt som lite friare parövningar.


swordfish-2012-sabre

Tider & kontakter

Schema för sabelkursen

Kursledare Andreas Engström, tel. 0734-407901, engstrom.andreas@gmail.com

Tränare Per Liljentzin Törnblad