Extrainsatt årsmöte: 9:e Oktober kl 15-16 i vår träningslokal.
Vi saknar kassör och flertalet styrelsemedlemmar samt valberedning. Dessa behöver välja in nu så att styrelsen får lite ny energi och fart.
Exakt agenda kommer på hemsidan (senare). Det är viktigt att så många som möjligt kommer – det är både kul och givande att vara föreningsaktiv!