Allt för konsten

Att fäktas och träna historisk kampidrott är att vandra i våra förfäders fotspår, och därmed lära sig direkt från dem som kommit före oss. GHFS är en av världens mest framstående klubbar inom HEMA, och vi erbjuder utmanande träning med några av världens främsta instruktörer.

GHFS startades 2003 av SM-mästaren och pionjären Anders Linnard och är en av de ledande klubbarna inom historisk kampidrott i världen. Bland våra tränare hittar du de mest meriterade och högst rankade tävlingsfäktarna, och vår pedagogik används dessutom i klubbar och förbund internationellt. Vi har också framstående akademiker som letar reda på nya källor och översätter dem till moderna språk. Det är utifrån sådana källor vi sedan tränar.

Att vara medlem i GHFS innebär att du är en del av en gemenskap som ingen annan. Här tränar du historiska kampformer i enlighet med de krav som ställdes på utövarna historiskt, under instruktion som kommer att få dig att utmanas fysiskt och växa som människa. Att träna här är att vandra en väg som våra förfäder vandrat och det är först och främst från dem du lär dig.

Fäktarens väg

I GHFS deltar alla utifrån sina förutsättningar. Men det förutsätts samtidigt att du följer instruktion och är disciplinerad och seriös i dina studier. I GHFS värderar vi fäktaridealen högt. Det betyder bland annat att vi sätter en heder i att vara respektfulla i vinst och förlust. En vinst är ingenting värd om den inte är hedersam, och en förlust är en prövning som ger oss en chans att bli bättre. På så vis värnar vi vårt personliga och gemensamma rykte.

A verbis ad verbera

GHFS valspråk är latin och betyder Från ord till hugg. Det sammanfattar vår syn på HEMA som en helhet som är både akademisk och utövande.

Anslutna till Riksidrottsförbundet

GHFS är knutet till Riksidrottsförbundet genom sitt medlemskap i Svenska Budo- & Kampsportsförbundet. Vi är också medlemmar i Svenska HEMA-förbundet, samt har flera medlemmar i det internationella akademiska samarbetsorganet HEMAC.