Årsmöte 24/4

Kristine Ordförande
Jimmy: Sekreterare

 

Närvarande:
Jimmy Olsson

Kristine Konsmo

Petri Loukasmäki

Jan Hermfelt

Timothy Meyers

Axel Petterson

Ella Ahlgren

 

1: Ella har blivit inröstad som medlem i styrelsen

Conny Corneliusson har blivit inröstad som revisor

2: Petri berättar att de skjutit upp beslutet om huruvida swordfish
skall hållas eller inte.

 

3: Vi pratar om att alla som tränar i hallen betalar medlemskap och terminsavgiften.

 

4: Vi pratar om hur vi ska hålla hallen ren. Vi behöver skapa en kultur där städning

hålls efter på ett bättre sätt. Vi behöver alla ta ett större ansvar.

 

5: Vi pratar om huruvida vi ska rösta på vår nya code of conduct.
Vi kommer att edita texten och skriva om några meningar.

Vi kommer skriva ut den föreslagna CoC och lägga ut den i lokalen så att folk kan få läsa den.

Vi skjuter fram omröstningen. Vi pratar även om vilka språk den ska vara skriven i.

 

6: Ingen har någon övrig fråga.

 


 

Möte 10/3-2021

Kristine ordförande
Jimmy: Sekreterare

 

Närvarande:
Jimmy Olsson

Kristine Konsmo

Simon Paulsson

Timothy Meyrs

Petri Loukasmäki

1 :Vi bestämmer om vi vill ha fler personer i styrelsen.
Vi behöver ha minst 5 personer totalt.

2:Vi sätter ett datum för när vi ska ha vårt extrainkallade årsmöte .
Vi bestämmer att ha mötet den 10/4, kl 12-14.

3:Vi pratar om vad vi ska upp mötet,
att ändra stadgar som säger att vi välkomnar extremvänster eller extremhöger.
Fixa en ny code of conduct som säger vi inte välkomnar exkluderande åsikter.

4:  IT
Vi pratar om forumet, vad det ska användas till och sådär.
– Vi pratar om vart vi ska kunna ha våra dokument lättillgängliga för att kunna ansöka om bidrag osv. Förslag är slack, nextcloud och apples molntjänst.

5: Vi pratar om cold cuts, det skjuts fram till nästa år. Vi är öppna för en spontan turnering till sommaren om det tillåts.

7: Vi pratar om vad vi ska göra med lokalen, vi lutar åt att byta lokal.

 

8 Vi bestämmer onsdag 24/3, kl 18:30.

 

9 övrigt.

Vi lägger upp protokoll på hemsidan, Kristine tar på sig detta.