Vad är medeltida brottning?

Brottningen i Europa

Brottning är troligtvis människans äldsta kampsform, och i Europa har den varit en viktig del av kampidrotten genom hela den kända historien. Runt om i Europa lever det kvar äldre brottningstraditioner, några med väldigt gamla anor.

I det medeltida Europa var brottningen en central del av den folkliga kulturen och på många sätt grunden i tränandet av stridskonster. Eftersom vissa grupper i samhället var förbjudna att bära vapen var det också vanligt att dessa tränade brottning. Därför framträder exempelvis flera judiska brottningsmästare i källmaterialet. Men även den absoluta överklassen tränade brottning, och den var av yttersta vikt i de ridderliga konsterna. Det berodde inte minst på att den är central för den rustade striden, där vapnet ofta först blir effektivt när du lyckats få ner en motståndare på marken.

Utrustning

Till din första träning behöver du bara träningskläder, och gärna ett tandskydd. Efterhand behöver du en brottardräkt för HEMA, som är gjord för att klara att man drar i den.

881px-Auerswald_38

Två brottare från Fabian von Auerswalds (1462-1537) Ringer kunst: funf und Achtzig Stücke

Brottningen i GHFS

I GHFS baserar vi vår brottning på de medeltida systemen presenterade av bland annat brottningsmästare såsom Andres Lignitzer och Hans Talhoffer, samt Codex Wallerstein. En stor del av träningen går ut på att träna upp brottarvana hos deltagarna och lära ut grundläggande principer och taktiker, och att lägga en god grund. Senare i elevens utveckling riktar vi in oss mer på tävling och sparring.

Träningen innehåller stora delar styrketräning och fysträning för att förbättra prestation, förebygga skador och hjälpa deltagarna att applicera de tekniker vi tränar.

Tider & kontakter

För träningstider se vårt schema.

Kursledare och tränare Niklas Mårdby, tel 0736-824312


Brottning under tävlingarna på Swordfish

Brottning under tävlingarna på Swordfish

Save