Konsten att hantera ett långsvärd

Fäktningens hjärta

Långsvärdet uppkom troligtvis någon gång på 1200-talet och blev snart själva sinnebilden för fäktkonsten. Inom HEMA är det fortfarande det absolut mest populära vapnet.

Ett långsvärd är ett vapen som vanligtvis fattas med två händer, och konsten att använda det är väldokumenterad. Redan runt år 1400 började mästare nedteckna sin fäktkonst och därmed efterlämna det arv vi utgår från. I GHFS tränar vi en tradition efter fäktmästare Johannes Liechtenauer, vars läror varade mellan slutet av 1300-talet till långt in på 1600-talet i Tyskland.

Nybörjarens väg

Att träna långsvärd är fysiskt utmanande, och du kommer att bygga upp din kropp och förbättra din koordination. Till att börja med kommer du att lära dig att röra dig med svärdet, för att över tid träna allt mer i sparringsituationer. Vår träning är i hög grad fokuserad på att eleverna införlivar de mentala aspekter som krävs för ett seriöst studerande av kampkonsten.

Utrustning

För att börja träna långsvärd behöver du till att börja med enbart träningskläder. Klubben tillhandahåller låneutrustning, men relativt snart bör du skaffa fäktmask, handskar, träningsvapen och liknande.

Cod.icon._394a_7v

Hans Talhoffers fäktbok Cod. icon. 394a, från 1467. Boken gjordes åt Eberhardt, Graf von Württemberg.

 

Träning

Träningen i GHFS

Träningen av långsvärd är uppdelad mellan grundkurs och fortsättningskurs.

Att träna i grundkursen

När man börjar träna långsvärd startar man i grundkursen. Det finns inga som helst krav på att avancera vidare, men vill man det görs det efter rekommendation från grundkurstränarna, vanligtvis efter 2-3 terminers kontinuerlig träning. Grundkursens lektioner leds vanligtvis av två tränare som lär dig grunderna i hur man försvarar sig, attackerar och rör sig med ett långsvärd.

Grundkursen fokuserar på att lära eleven de motoriska färdigheterna som krävs för att kunna ha kontroll över sin kropp och sitt svärd. “Flow-drills”, motoriska övningar och grundläggande fysisk träning blandas med tekniker hämtade direkt från månghundraåriga manuskript. Sparring är en del av träningen, men är frivillig och intar inte en central del av nybörjarträningen. I grundkursen kommer du även få viss kompletterande träning i medeltida brottning och Dussack.  Vi anordnar även klubbtävlingar emellanåt för våra nybörjare.

 

Att träna i fortsättningsgruppen

Fortsättningsgruppens träning bygger i betydligt större utsträckning än grundkursen på sparring och teknikinlärning. Vi dyker djupare ner i det historiska materialet och ökar fokusen på den individuella utvecklingen. I fortsättningsgruppen kommer du att få möjlighet att träna individuellt med en av tränarna under vissa pass. Fortsättningsgruppens tränare tillhör några av världens mest framstående och välmeriterade instruktörer.

För att få tävla nationellt och internationellt måste man ha tränat i fortsättningsgruppen en tid samt ha tränarnas godkännande.

Tider & kontakter

För träningstider se vårt schema.

Grundkursen:

Kursledare – Hans Nordström, tel. 0736 – 56 68 42
Tränare – Julia Yli-Hukka, tel. 0736 – 22 67 76
Tränare –Joakim Linde, tel. 0737 – 64 86 75
Tränare – Michael Gossing
Hjälptränare – Kasper Aase
Hjälptränare – Kalle Widergren
Hjälptränare – David Baltzersen Johansson

Fortsättningsgruppen:

Kursledare – Anders Linnard, tel. 0709 – 41 26 89


J-5079130912

Individuell instruktion


Instruktörer

Möt instruktörerna i fortsättningskursen


Anders Linnard – Huvudinstruktör, kursledare och tränare


Anders, född 1975, är GHFS grundare, Huvudinstruktör och en mycket välkänd instruktör och ledare inom HEMA-rörelsen internationellt. Anders ligger bakom stora delar av de tolkningar av källmaterialet som vi använder i långsvärdet, varav flera även används av andra klubbar. Han ligger också bakom den träningsmodell som GHFS i stort använder, formulerad i Hur vi tränar, som också används internationellt. Han har tidigare även varit föreningens ordförande.

Anders har varit tongivande i utvecklingen av tävlingsformatet för HEMA och har en framgångsrik tävlingskarriär. Han är den förste Svenska mästaren i ett officiellt SM, tillsammans med Julia Yli-Hukka som vann damtävlingen. Han har också haft uppdrag att koreografera strid för film.

Anders har en bakgrund som hantverkare, författare, journalist, men arbetar sedan 2005 som copywriter. Han driver också företaget St Mark, som tillverkar fäktningsutrustning, tillsammans med Axel Pettersson. Anders har tidigare tränat jujutsu, samt sport- och renässansfäktning. Han har hållit föreläsningar och workshops i Sverige, Norge, USA, Frankrike, Tyskland och England och är medlem i den europeiska samorganisationen HEMAC.

Tävlingsmeriter:

2006: 1:a plats Dijon

2008: 1:a plats Fightcamp, London; 3:e plats Swordfish, Göteborg

2009: 2:a plats Swordfish, Göteborg

2010: 3:e plats SMASH full contact stickfighting, Göteborg; 2:a plats World Wide Open Longsword Championships, Hannover; 2:a plats Swordfish, Göteborg

2011: 1:a plats Fechtschule America longsword, Houston; 2:a plats Dijon X, traditionella; 2:a plats Dijon X longsword

2013: 2:a plats Swordfish, Göteborg, Franco-Belgian

2015: 2:a plats Copenhagen Open, Danmark, Open Longsword; 1:a plats SM, Uppsala, mixat långsvärd; 1:a plats Swordfish, Göteborg, Open Longsword

Urval artiklar

Hur vi tränar

What is a fencer I

What is a fencer II – Fencing and modernity

Choregraphing HEMA for film

Creativity, stress, and a stiff upper lip


10623396_1492852180985597_1201058983198801394_o-2-2

Anders Linnard, Huvudinstruktör och grundare
Samuel Spånberger – Kursledare och tränare Floda


Samuel är tidigare ordförande för GHFS. Han bor numera i Floda där han startat upp en filial till GHFS. Samuel har en bakgrund inom kempo, men även judo och aikido och han har också ägnat sig åt att konstruera trebucheter.


Samuel Spånberger, Kursledare och tränare i Flodafilialen

Samuel Spånberger, Kursledare och tränare i Flodafilialen
Kasper Aase – TränareMöt instruktörerna i grundkursen


Hans Nordström – kursledare


Hans, född 1977, har tränat långsvärd med ghfs sedan 2011, och varit tränare för grundkursen sedan 2015. Förutom att han även är aktiv i brottnings- samt svärd och bucklargruppen så sitter han i föreningens styrelse. Till vardags är han ingenjör och spelade fotboll innan han började med hema.

Tävlingsmeriter:

2:a plats Långsvärd Vasaslaget 2014

4:e plats Långsvärd Tournament V Munchen 2016

1:a plats Ringen Mellanvikt Sweden Open 2017
Julia Yli-Hukka – tränare

Julia har fäktats med långsvärd sedan hösten 2012 och är i dag en av de mest framgångsrika tävlingsfäktarna. År 2015 blev hon den första svenska mästarinnan i ett officiellt SM (tillsammans med Anders Linnard, som vann den öppna tävlingen), och hon vann även Nordiska ligan. Sedan vårterminen 2015 är hon tränare i grundkursen, och utöver långsvärd tränar hon historisk brottning och svärd och bucklare.

Julia har tidigare suttit i styrelsen och arbetar med Swordfish. På sin träningsfria tid studerar Julia på Logopedprogrammet i Göteborg.

Tävlingsmeriter:

2013: 3:e plats ILHG, Holland, Ladies Longsword samt teknikutmärkelse

2014: 3:e plats Swordfish, Göteborg, Women’s Longsword; 2:a plats, Bolognese Open, Finland, Ladies tournament

2015: 3:e plats Helsinki Open, Finland, Ladies Longsword; 1:a plats Copenhagen Open, Danmark, Ladies Longsword; 1:a plats Örebro Open, Ladies Longsword; 1:a plats Nordic Historical Fencing League 2015, Women’s division; 1:a plats SM, Uppsala, damernas långsvärd

Joakim Linde – tränare


Michael Gossing – tränare


Kasper Aase – hjälptränare


Kalle Widergren – hjälptränare


David Baltzersen Johansson – hjälptränare

Källor & länkar

Läs mer om långsvärdsfäktning

Träningen i GHFS långsvärdskurs grundar sig på främst på manuskriptet Dresd. C487, tillskrivet fäktmästare Sigmund Ringeck. Andreas Engström har transkriberat, översatt och kommenterat Ringecks manuskript och det finns här tillgängligt.

 

Om arbetet med Fechtbuch Dresd. C487

Andreas Engström har har transkriberat och översatt Fechtbuch.C487 av Sigmund Ringecks till svenska, och det är i huvudsak detta manuskript vi använder oss av vid långsvärdsundervisningen. Både transkribering och översättning har gjorts direkt från inscannade kopior av det handskrivna originalmanuskriptet. Biblioteket i Dresden har varit vänliga nog att numera lägga ut fullfärgsbilder av hela manuskriptet (fanns inte när Andreas transkription gjordes):

http://digital.slub-dresden.de/sammlungen/werkansicht/280775717/

Andreas har tagit fram två dokument, med olika ändamål. För er som är genuint intresserade av det medeltidstyska manuskriptet finns originalmanuskriptets handskrivna text, bokstavstrogen transkription (inklusive felstavningar o.dyl.) rad för rad, samt svensk översättning kommenterad med “glosruta” där de flesta svårare ord och uttryck förklaras, oftast med länk till olika onlinelexikon i medeltidstyska.

Fullversion med faksimil, transkription, översättning och glosor (27 MB, 116 sidor)
För er som mest är intresserade av den svenska översättningen och tekniktolkningar innehåller nedanstående dokument i stället den tyska texten med en delvis normaliserad stavning och med de mest uppenbara skrivfelen rättade, den svenska översättningen, samt kommentarer till teknikerna för ytterligare förklaring.

Undervisningsversion med korrigerad transkription, översättning och kommentarer (594 kB, 57 sidor)
Den svenska översättningen är avsiktligt bokstavstrogen. Andreas har översatt exakt vad det står i originaltexten, utan att lägga in mer tolkning än nödvändigt. Detta kan göra språket aningen “styltigt” och där originaltexten är tvetydig eller svårbegriplig är även översättningen vanligen det.

 

Övrigt historiskt material

Vi använder oss även av andra manuskript inom Liechtenauer-traditionen, såsom manuskriptet HS.3227a – den äldsta bevarade texten inom Liechtenauer-traditionen – som tillskrivs Hanko Döbringer. HS.3227a utgör en mycket intressant fördjupning för våra elever och finns här tillgänglig i översättning av David Lindholm.

David Lindholms engelska översättning av HS.3227a

En ytterligare resurs är Joachim Meyers huggdiagram.

 

Modern träning

Som komplement till det historiska källmaterialet har vi tagit fram en del studiematerial för att underlätta träningen.

GHFS Grundkurshäfte (1,5 MB)

GHFS Grundkurshäfte (32,2 MB)

Hur vi tränar – ett hjälpmedel för tränare av Anders Linnard

How we train – a guide for instructors by Anders Linnard 

Save

Save