Vill du lära dig att fäktas med riktiga svärd direkt från manualer skrivna av fäktmästare på medeltiden fram till 1800-tal?

Kom och testa på historisk kampkonst i vår nya lokal på EA Rosengrens Gata 4, den 26:a augusti kl. 18:00!

Mer detaljer finns på Facebook-eventet:

https://www.facebook.com/events/660057021136419/

Söndag 17/3 är det årsmöte.
Tid: kl 13.00
Plats: Lokalen, E A Rosengrens gata 4.
Alla medlemmar välkomna, hoppas att vi ses där. (Omyndiga medlemmar kan representeras av vårdnadshavare)
Förslag till föredragningslista:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
b) Huvudinstruktörens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
c) Swordfishgeneralens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) föreningens kassör för en tid av ett år;
c) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
d) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
e) en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
f) val av huvudinstruktör för en tid av två år;
g) Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
h) Swordfishgeneral för en tid av ett år.
13. Beslut om Swordfish innevarande år skall arrangeras.
14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Nedan finns det nya vårterminen 2019 schema!

Ni kan hitta schemat på den här länken!

Vill du lära dig att fäktas med riktiga svärd direkt från manualer skrivna av fäktmästare på medeltiden fram till 1800-tal?

Kom och testa på historisk kampkonst i vår nya lokal på EA Rosengrens Gata 4, den 21:a januari kl. 18:00!

Mer detaljer finns på Facebook-eventet:
https://www.facebook.com/events/321095595171622/

Nedan finns det nya tillfälliga schema. Det gäller fr.o.m. den 1 oktober medan vi tränar i Toltorpsskolan.

Ni kan hitta schemat på den här länken!

Den 22:a augusti har vi Prova-på-kväll igen. Kom och testa de kurser som sedan har nybörjarintag: Långsvärd, sabel, svärd & bucklare samt medeltida brottning. Mellan prova på-tillfällena kommer vi även ha uppvisningar av de olika vapenslagen.

Vi håller till i vår vanliga lokal på Bruksgatan 17 i Majorna och 18.00 börjar det.

Länk till Facebook-eventet finns här
https://www.facebook.com/events/1161043390675956/

GHFS received the prestigious award for Club of the Year, at the annual martial arts gala, hosted by the Swedish budo and martial arts federation (SB&K).

Every year Swedish martial artists gather in the beautiful Berns salonger to celebrate the achievements of Swedish martial arts. To win an award means getting the recognition the world of martial arts. Martial artists from Thai boxing, MMA, BJJ, Glima and several other martial arts were represented among the nominees. GHFS was nominated for two awards – Club of the year and Head Instructor Anders Linnard was nominated for Champion of the year. Carl Ryrberg from Örebro HEMA was nominated for Leader of the year, making HEMA represented in no less than three categories. Out of these three, GHFS won Club of the year. A great achievement and a huge step for HEMA in Sweden.

The motivation for the award was:
“This club has arguably the best practioners in the world. It also organises the world’s biggest event in this art. The club was also a driving force in making the sport becoming more professional and that the art should join the Swedish Budo & Martial Arts Federation. The club also won two historical Swedish championship golds, when HEMA last year held its first Swedish Championship ever.”

You can watch the award ceremony at:
http://streaming.sportsground.tv/start_media.php?pid=6117

GHFS award starts at 2:25

Julia Yli-Hukka, Linus Eklund, Samuel Spånberger and Anders Linnard accepted the award at Kampsportsgalan.

Julia Yli-Hukka, Linus Eklund, Samuel Spånberger and Anders Linnard accepted the award at Kampsportsgalan.

Welcome to our new website!

It’s been a while since we made an update on the site, we have had more important things to focus on. Like getting a new hall. But now it is here. A new site, showing off the new logo.

We hope you enjoy it!

GHFS

We were tired of the old logo and wanted something that better conveyed what GHFS is. The new logo features a golden lion rampant holding a shield with three crowns on a blue background. This is pretty much the old heraldic weapon of the city of Gothenburg. But the city has changed it to a modern atrocity, so we felt it was time to go back to the roots. The modern logo of Gothenburg also shows a lion fleeing, so we fixed that 😉

With this new logo we have also adopted A verbis ad verbera as our motto. It means from words to blows, and what could be more fitting for a HEMA club?

 1. GHFS takes two golds, two silvers at first ever Swedish national championship!
  Hosted in Uppsala by SvHEMAF, the Swedish HEMA Federation, HEMASM 2015 was the first ever official national HEMA championship worldwide. Tournaments weere held in womens longsword, open longsword, rapier & dagger and sabre.

  GHFS won both gold and silver in womens longsword (Julia Yli-Hukka and Weronica Odsvik) and in Open Longsword (Anders Linnard and Jonathan Wilkins). In sabre, Andreas Engström placed 4th.

  Congratulations to all participants and especially our medalists!

  Video of the bouts can be found here: https://www.youtube.com/channel/UCh8SpKZ5n5bo-Fookz10taw

 2. GHFS competitive success at Longpoint USA
  Mikael Widegren claimed gold in wrestling, while Axel Pettersson took gold in both Rapier & Dagger and Sword & Buckler aswell as bronze in Longsword and 4th place in the triathlon competition and in paired technique.

  Congratulations to our fighters and many thanks to the Longpoint crew for a fantastic event.

 3. GHFS takes three gold, two silvers, one bronze at Örebro Open.
  In the final installment of the Nordic Historical Fencing League 2015, Örebro Open, GHFS claimed silver in both open longsword and rapier & dagger through Axel Pettersson, as well as bronze in sabre through the same.

  Julia Yli-Hukka took her second gold in womens longsword, also winning the overall Womens League.

  The overall point tally of GHFS fencers over the year also meant that the club won the overall Team Tournament.

 4. GHFS takes two golds, one silver at Copenhagen Open
  GHFS took two golds at Copenhagen Open in April, through Julia Yli-Hukka (Womens longsword) and Axel Pettersson (rapier & dagger). In addition, Anders Linnard took silver in the Open longsword division.

  Copenhagen Open is a part of the Nordic Historical Fencing League. Videos from the tournament can be found here: https://www.youtube.com/channel/UCly0qTVXiE8dOz_hQp5g7bw

 5. Videos from the latest GHFS Evening Academy
  lecture on residual effects of training (in Swedish): https://www.youtube.com/watch?v=5sExWx0qLGA

  Exhibition fights: https://www.youtube.com/watch?v=yOPdmwnQRu8

  Duel over the right to purchase a buckler: https://www.youtube.com/watch?v=iHmmnf5i5vU